Prof. dr Halid Žigić – rezultati ispita

Prof. dr Halid Žigić – rezultati ispita

BROJ INDEKSAOCJENA
034/21-E7
028/20-E6
Električna mjerenja
BROJ INDEKSAOCJENA
015/21-DM7
Interakcija čovjek-računar
BROJ INDEKSAOCJENA
002/21-E6
043/21-E6
031/21-E6
Elektrotehnika II
BROJ INDEKSAOCJENA
022/21-DS8
016/21-BS6
026/21-BS7
017/20-BS6
027/21-INI7
003/21-BS7
033/21-DS6
Elektrotehnika sa elektronikom
BROJ INDEKSAOCJENA
017/20-MS7
079/21-VPU6
018/21-VPU6
033/21-DS6
008/21-VPU6
003/20-DS7
003/21-OSE7
007/21-OSE7
Osnovi informatike

Share this post

Translate »
Menu