Prof. dr Esed Karić – rezultati ispita održanih 01.02.2024. godine

Prof. dr Esed Karić – rezultati ispita održanih 01.02.2024. godine

Upis ocjena i uvid u radove će se obaviti na sljedećem ispitnom roku.

R.BR.BROJ INDEKSAOCJENA
1.007/23-MrMiF5
2.091/22-VPU5
3.007/21-VPU5
4.006/22-PH5
5.008/21-VPU5
6.014/22-VPU6
7.056/22-VPU5
8.016/22-VPU7
9.008/23-MIF7
10.001/22-RNO8
11.020/23-RND6
12.076/23-G7
13.062/23-MiF6
14.002/22-RNO7
15.047/22-VPU5
16.023/23-PH6
17.082/23-MiF6
18.018/23-PH6
19.038/22-VPU6
20.078/23-INT5
21.034/22-RNO8
22.074/23-MiF5
23.017/23-PH7
24.028/23-PH9
25.052/22-VPU                 8                
26.009/23-IS8
DIDAKTIKA
R.BR.BROJ INDEKSAOCJENA
1.034/22-RNO8
2.014/23-MiF6
3.002/22-RNO5
PEDAGOŠKA INFORMATIKA
R.BR.BROJ INDEKSAOCJENA
1.034/23-RNO6
2.010/20-RNO8
METODIKA DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE

Share this post

Translate »
Menu