Evropski univerzitet Brčko distrikt

Poziv za objavljivanje radova u naučnim časopisima Evropska revija i Naučna revija

Obavještavamo zainteresovane kandidate da mogu svoje naučne i stručne radove iz oblasti društvenih nauka objaviti u dvanaestom broju časopisa Evropske revije. Rad je potrebno poslati na e-mail adresu glavnog urednika doc. dr. Koje Simića, i to: kojosimic71@gmail.com.

Kandidati koji, pak, žele objaviti rad iz oblasti tehničkih ili medicinskih nauka, mogu to učiniti u osmom broju časopisa Naučna revija, tako što će rad poslati glavnom uredniku akademiku prof. dr. Rudiki Gmajniću na e-mail adresu: rudika.gmajnic01@gmail.com.

Kandidati će nakon toga biti obaviješteni o ishodu recenzije, a novi broj oba časopisa osvanut će najkasnije do kraja kalendarske 2020. godine.

Uputstvo autorima

S poštovanjem,

Redakcioni odbor časopisa

Share this post

Translate »
Menu