Ovjera ljetnog semestra

Ovjera ljetnog semestra

Obavještenje za studente:

  • Pozivaju se svi studenti, koji to još nisu učinili, da predaju svoj indeks na studentskoj službi Univerziteta radi ovjere ljetnog semestra;
  • Pozivaju se svi studeni, koji to još nisu učinili, da prijave teme za diplomske (završne) radove. Ovo obaviještenje se odnosi samo na one studente kojima je to predviđeno nastavnim planom i programom kao obaveza.

Share this post

Translate »
Menu