Evropski univerzitet Brčko distrikt

Logo color mali

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE O BEZUSLOVNOM UPISU U VIŠU GODINU STUDIJA

Obavještavamo studente Univerziteta da je Senat Univerziteta donio odluku kojom se odobrava svim studentima Univerziteta upis naredne godine studija i bez ispunjavanja uslova propisanih zakonom za upisivanje naredne godine studija u akademskoj 2020/21. godini.

Ovakva odluka donijeta je s obzirom da je tokom 2019/20. akademske godine od strane nadležnog organa proglašeno vanredno stanje uzrokovano pandemijom COVID-19, usljed čega je došlo do prekida redovnog rada i funkcionisanja Univerziteta i usljed čega, imajući u vidu mjere i preporuke nadležnih organa, na Univerzitetu nije bilo moguće organizovati nastavu u skladu sa ustaljenim pravilima i principima.

Studenti mogu izvršiti upis naredne godine studija do 31.10.2020. godine. Upis se vrši tako što se predaje indeks u studentsku službu zajedno sa popunjenim upisnim listom, pri čemu se zaključuje novi ugovor o studiranju. Napominjemo da neposredno poslije izvršenog upisa studenti mogu podnositi i zahtjeve za dobijanje odgovarajućih potvrda o studentskom statusu u novoj akademskoj godini.

S poštovanjem,

Studentska služba

Share this post

Translate »
Menu