Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka

Prijava tema za izradu seminarskih radova iz predmeta Ginekologija i porodništvo,Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji i Ergonomija i medicina rada obaviće se dana 09.03.2015. godine za vrijeme nastave. Svi studenti su obavezni da prijave temu za izradu seminarskog rada

Translate »