Evropski univerzitet Brčko distrikt

Obavještenje za javnost 22.11.2021. godine

I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Uticaj informaciono – komunikacionih tehnologija na efikasnost nastavnih procesa u osnovnom i srednjem obrazovanju Brčko distrikta BiH, kandidata Edina Hodžića, studenta magistarskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Inženjerska informatika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

II

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Komparacija konstruktivnih sistema sa tehničko-ekonomskog aspekta, kandidata Dine Hodžića, studenta magistarskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Građevinarstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

Share this post

Translate »