Obavještenje za javnost, 22.10.2013.

1.

Obavještava se javnost da se diplomski rad pod nazivom Proces prilagođavanja preduzeća okruženju posmatrano sa aspekta strategijskog menadžmenta, kandidatkinje Ane Dankov, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 10 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bulevar mira broj 4/III.

2.

 

Obavještava se javnost da se diplomski rad pod nazivom Nastava u prirodnoj  sredini – nezaobilazni segment nastavnog procesa, kandidata Narcisa Hadžiabdića, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 10 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bulevar mira broj 4/III.

Translate »