Obavještenje za javnost 06.11.2017. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Upravljanje investicijama u turizmu BiH, kandidata Adnana Brajlovića, studenta magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.