Obavještenje za javnost 06.07.2024. godine

Obavještenje za javnost 06.07.2024. godine

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Primjena fitopreparata u prevenciji ženskih oboljenja, kandidatkinje Adnane Bande, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj bb.

Share this post

Translate »
Menu