Obavještenje za javnost 02.12.2023. godine

Obavještenje za javnost 02.12.2023. godine

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Ekstrakcija zuba, razlozi i indikacije, kandidata Mirze Bjelaka, studenta integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

Share this post

Translate »
Menu