Na Evropskom univerzitetu održan seminar u organizaciji Udruženja računovođa i revizora Brčko distrikta

Na Evropskom univerzitetu održan seminar u organizaciji Udruženja računovođa i revizora Brčko distrikta

Dana 25.10.2021. godine u 13h, u velikom amfiteatru Evropskog univerziteta u Brčko distriktu BiH održan je seminar u organizaciji Udruženja računovođa i revizora Brčko distrikta. Kao predavači na seminaru ispred Direkcije za finansije – Poreske uprave Brčko distrikta BiH, angažovani su Dr sci Boro Ninić dipl. oec, inspektor za kontrolu velikih poreskih obveznika i MA sci Davor Ninić dipl. oec, šef eksterne kontorle.

Na seminaru su prezentovane dvije aktuelne teme:

1. Dodjeljivanje identifikacionog broja i registracija poreskih obveznika i

2. Način podnošenja elektronskih godišnjih i mjesečnih poreskih prijava u Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH.

Ispred Udruženja računovođa seminar je otvorila Prof. dr Anka Bulatović, te pozdravila prisutne članova i najavila početak izlaganja tema. Prvu temu: Dodjeljivanje identifikacionog broja i registracija poreskih obveznika, izlagao je Dr sci Boro Ninić dipl. oec. Drugu temu: Način podnošenja elektronskih godišnjih i mjesečnih poreskih prijava u Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH, izlagao je MA sci Davor Ninić dipl. oec. Nakon izlaganja predviđenih tema uslijedila su pitanja upućena od strane članova Udruženja.

Članovi Udruženj računovođa i revizora Brčko distrikta kao i angažovani predavača iz Direkcije za finansije – Poreske Uprave Brčko distrikta BiH složili su se da ovakav način saradnje između Udruženja i Poreske uprave treba biti češći da bi se pojednostavili i unaprijedili poslovni procesi.

Share this post

Translate »
Menu