Linerarna algebra II i Algebraske strukture – rezultati ispita održanih 09.02.2024. godine

Linerarna algebra II i Algebraske strukture – rezultati ispita održanih 09.02.2024. godine

Uvid u radove i upis ocjena 16.02.2024. godine u 10:00h.

Redni brBr. IndexaKolokv/pismeniUsmeniOcijena
1032/22-MiF6556
2004/23_MiF0155
3072/23-MIF6305
ALGEBARSKE STRUKTURE
Redni brBr. IndexaKolokv/pismeniUsmeniOcijena
1004/23_MiF0115
2069/23_MiF8255
3072/23-MIF6305
4013/22-MiF7707
LINERARNA ALGEBRA II

Share this post

Translate »
Menu