IN MEMORIAM


Prof. dr Srećko Novaković (21.10.1959. – 17.08.2018.)

Tužnog srca objavljujemo vijest da je naš uvaženi profesor dr Srećko Novaković iznenada preminuo dana 17.08.2018. godine.

Profesor Novaković bio je veoma uvažen od strane kolektiva Evropskog univerziteta i svojih studenata. Posebno se isticao svojim ozbiljnim pristupom na radnom mjestu, požrtvovanošću, kao i spremnošću da pomogne i sasluša. Ostavio je neizbrisiv trag kao istinski dobar čovjek, stručnjak, kolega i prijatelj. Svojim preranim odlaskom ostavio je veliku prazninu za sobom.

Prof. dr Srećko Novaković rođen je 21. oktobra 1959. godine u Vranjaku, Modriča, gdje je završavio osnovnu školu. Srednju školu završio je u Odžaku. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na smjeru marketing sa temom “Savremeni problemi potrošača”. Magistarsku tezu pod nazivom “Mendažment prirodnim resursima sa posebnim osvrtom na mineralne vode” odbranio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na magistarskim studijama Marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Upravljanje organizacionom transformacijom preduzeća u procesu tranzicije”, iz uže naučne oblasti Menadžment, odbranio je na Fakultetu za menadžment u Beogradu. U svojoj bogatoj radnoj karijeri nalazio se na radnim mjestima menadžera svih nivoa, u različitim granama privrede, državne uprave, zdravstva i visokog obrazovanja – poreskoj upravi, zdravstvenoj ustanovi, autotransportnom preduzeću, poljoprivredno – prehrambenom kombinatu, mljekari, marketing agenciji, preduzeću za preradu kože, tekstila i perja i trgovinom na veliko i malo, visokoškolskim ustanovama i fabrici obuće. Jedan mandat je bio direktor Visokoškolske ustanove ‟‟Akademija za poslovnu ekonomiju‟ Čačak, sa odjeljenjem u Beogradu. Bio je član je udruženja za kožu, tekstil i obuću u Regionalnoj privrednoj komori u Subotici, Pokrajinskoj privrednoj komori u Novom Sadu i Republičkoj

privrednoj komori u Beogradu. U dva mandata je bio predsjednik Sekcije Republike Srbije za saradnju sa Italijom u Republičkoj privrednoj komori u Beogradu.

Objavio je preko pedeset naučnih i stručnih radova – monografija, udžbenika, skripti, naučnih i stručnih članaka. Bio je učesnik brojnih konferencija međunarodnog i nacionalnog karaktera.

Porodici i prijateljima izjavljujemo saučešće.