Forum mladih EU-Balkan, Rim, 22-26. novembar 2021. godine

Forum mladih EU-Balkan, Rim, 22-26. novembar 2021. godine

Forum će okupiti studente iz 33 zemlje, tačnije 78 studenata, 10 mentora i brojne kreatore politike iz cijele Evrope, kako bi razgovarali o zajedničkim izazovima budućnosti Evrope i punopravnog članstva Balkana u EU, te razmjerili ideje i zacrtali zajednički put za dalje djelovanje.

Zaključci Foruma će biti predstavljeni Konferenciji o budućnosti Evrope, a Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije također će izdvojiti sredstva za razvoj budućih projekata na osnovu zaključaka Foruma o institucionalnim, ekonomskim i socijalnim pitanjima.

Prijaviti se mogu studenti univerziteta iz cijele Evrope, sa dokazanim interesom za EU integracije i društveni aktivizam,a krajnji rok za prijave je 15. oktobar 2021. godine.

Dnevni red i obrazac za prijavu mogu se preuzeti na linku : https://www.eubalkanforum.org

Share this post

Translate »
Menu