Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla i Evropski univerzitet Brčko Distrikt učestvovali na sajmu srednjih škola i fakulteta Tešanj

Dana 26.04.2019. godine predstavnici Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko Distrikt BiH učestvovali su na sajmu srednjih škola i fakulteta u Tešnju.

Organizator sajma po šesti put je općinski načelnik Tešnja kao i služba za društvene djelatnosti i investicije Tešanj.Sajam je veoma uspješno organizovan, a namjera organizatora je da mladim ljudima, maturantima srednjih škola omogući lakši izbor upisa na fakultete.

Iskustva iz prethodnih sajmova su vrlo značajna, kako za one koji “Traže svoj izbor” tako i za one koji “Otvaraju svoja vrata” u obostranom interesu. Na sajmu su učestvovali univerzitetu iz BiH, srednje škole, institucije i ustanove koje se bave obrazovanjem te roditelji i građani grada Tešanj i ostalih gradova BiH.

Učešće na ovakvim sajmovima razvija svijest u važnosti obrazovanja i podstiče lični razvoj pojedinaca u društvu u cjelini, a na putu ka boljem prosperitetu nadolazećih generacija u Bosni i Hercegovini.

Pripala nam je izuzetna čast da štand Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko Distrikt BiH posjeti načelnik općine Tešanj Suad Huskić te se na taj način bliže upozna opusom izdavaštva i rada naših univerziteta.

Na ovaj način ovo je bila prilika da smo učenike i roditelje kao i ostale posjetioce sajma potpuno informisali o fakultetima na oba univerziteta Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla i Evropski univerzitet Brčko Distrikt BiH predstavili su Prof.dr Esed Karić i Prof.dr Izet Banda.

 

Translate »