Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet
Brčko distrikt

Dobrodošli

Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla i Evropski univerzitet Brčko distrikt BiH predstavljeni učenicima MSŠ „Hasan Kikić“ u Gradačcu

Dana 08.05.2019. godine predstavljen je plan upisa učenicima Mješovite srednje škole  „Hasan Kikić“  u Gradačcu.

Na prezentaciji je istaknuto da je Univerzitet otvoren prema javnosti gdje se želi dati mogućnost budućim studentima da donesu ispravnu odluku o nastavku školovanja na studijskim programima Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla i Evropskom univerzitetu Brčko distrikt BiH.

Ove upisne godine studentima Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih nauka, studijski program Stomatologija, odobren je popust od 50%, a djeci šehida i poginulih boraca besplatan upis na prvu godinu prvog ciklusa studija na Evropskom univerzitetu “Kallos” Tuzla. Na ovim prezentacijama učestvovali su učenici završnih razreda, pokazavši veliku zainteresovanost za studijske programe na  univerzitetu kroz brojna pitanja koja se odnose na uslove studiranja na Evropskom univerzitetu “Kallos” Tuzla i Evropskom univerzitetu Brčko distrikt BiH. Prezentaciji su prisustvovali Prof.dr. Esed Karić, Doc. dr. Pejčić Goran i  doktor medicine Mirela Redžić- Hodžić.

Translate »