DR. JOSEPH VINCENT THAKURIA (HARVARD MEDICAL SCHOOL, MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL) NA EVROPSKOM UNIVERZITETU „KALLOS“ TUZLA I BRČKO DISTRIKT

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla i Evropski univerzitet Brčko distrikt posjetio je dr. Joseph Vincent Thakuria, ekspert za medicinsku genetiku, iz Harvard Medical School i Massachusetts General Hospital, Odjel za medicinsku genetiku, Sjedinjene američke države.

Uvaženom gostu uz riječi dobrodošlice domaćini su izrazili zahvalnost na posjeti i želji za produbljivanjem saradnje, te predstavili aktuelnu situaciju u oblasti nastavnih, naučnih i istraživačkih procesa na univerzitetima, kao i aktivnosti koje univerziteti planiraju realizirati u narednom periodu.

Dr. Joseph Vincent Thakuria izrazio je zadovoljstvo sa onim što je imao priliku vidjeti i upoznati na oba univerziteta, ocijenivši da su uslovi koji se pružaju studentima i mogućnosti za saradnju izvrsni. Razgovarano je o svim oblicima saradnje koji obuhvaćaju nastavno-naučnu i poslovno-tehničku saradnju, što podrazumijeva i aktivno učešče profora Thakuria i saradnika u nastavn- načnom procesu.

Posebna pažnja u razgovorima posvećena je zajedničkim projektima u osnivanju istraživačkih laboratorija i drugih poslovno-tehničkih oblika saradnje, koji bi se realizirali u saradnji i uz podršku prof. dr. Jürgena Heschlera, direktora Instituta za Neurofiziologiju iz Kelna, SR Njemačka, jednog od vodećih stručnjaka u svijetu na polju liječenja matičnim ćelijama.

U sklopu svoje posjete profesor Thakuria je održao predavanje o temi: „Liječenje matičnim ćelijama-terapija budućnosti¨. Predavanju, koje je bilo jako dobro posjećeno, su prisustvovali studenti, nastavno osoblje, saradnici i brojni stručnjaci Tuzlanskog kantona i okolnog područja. Akademik prof. dr. Nedeljko Stanković je, u skladu sa Odlukom Senata Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, uručio profesoru Thakuriji Certifikat o izboru u zvanje gostujućeg profesora na ovom Univerzitetu.