Doc. dr Zoran Petrović – rezultati ispita održanog 16.01.2023. godine

Doc. dr Zoran Petrović – rezultati ispita održanog 16.01.2023. godine

BROJ INDEKSAOCJENA
003/20 – S8
011/20 – S7
018/20 – S6
026/20 – S6
029/20 – S6
031/20 – S9
INFEKTOLOGIJA I PRIDRUŽENA NJEGA
BROJ INDEKSAOCJENA
005/22 – RA8
007/22 – RA7
016/22 – RA6
025/22 – RA8
026/22 – RA7
029/22 – RA7
033/22 – RA7
034/22 – RA6
051/22 – RA8
054/22 – RA7
055/22 – RA6
056/22 – RA9
062/22 – RA8
066/22 – RA8
070/22 – RA7
ZAŠTITA OD ZRAČENJA

Share this post

Translate »
Menu