Doc. dr Ivana Sinanović


 • Doc. dr Ivana Sinanović , docent
 • Rođen 21.02.1980. Tuzla, BiH
 • Završen fakultet : Filozosfki fakultet Tuzla
 • Magistratura : PMF Sarajevo Odsjek BiologijaTema : Retrospektivni značaj tragova krvi i dlaka u rasvjetljavanju krivičnih djela na području TK-a u periodu 2003-2008 godine“ i tako stekla zvanje magistra bioloških nauka
 • Doktorat : Evropski univerzitet, Pravni fakultet – ForenzikaTema: Značaj tragova krvi i dlaka u rasvjetljavanju krivičnih djela na području TK

Biografija

Ivana Sinanović, rođena 21.02.1980. godine u Tuzli, nastanjena u Tuzli, udata i majka dvoje djece.Osnovnu i Srednju medicinsku školu završila u Tuzli. Od 01.08.2003. godine zaposlena u MUP-u TK-a , u Odjeljenju za kriminalističku tehniku i KDZ na poslovima bioloških vještačenja. Stalni sudski vještak za FBiH i Brčko Distrikt za oblast biolkoških vještačenja. Od 18.02. 2013. Godine. Angažovana sam kao stručnjak iz prakse na RGGF-u gdje sam radila do 2015. Godine. Od 02.11.2013. godine radim kao profesor na Evropskom univerzitetu u Brčkom, Pravni fakultet, Odsjek: Forenzika. Od 1.11.2015. godine angažovana kao profesor na Evropskom univerzitetu Kallos Tuzla, Pravni fakultet, Odsjek: Forenzika.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Udžbenik Osnovi opšte forenzike,Brčko 2013.

Udžbenik Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa, Brčko 2013.

Naučni radovi

 • Krivičnoprocesni aspekti fotografisanja osoba i uzimanja otisaka prstiju, april 2010, Perjanik Crna Gora;
 • Dokazna radnja pretresanja u bosanskohercegovačkom i uporednom krivičnoprocesnom zakonodavstvu, Perjanik Crna Gora 2012;
 • Značaj bioloških vještačenja pri otkrivanju počinitelja kaznenih djela protiv života i tijela; Brčko 2013;
 • Značaj tragova dlaka životinjskig porijekla u rasvijetljavanju KD-a na području Tk-a, Perjanik Crna Gora 2014;
 • Korupcija u oblastima vještačenja, Brčko 2014; Multidisciplina

Naučni skupovi, konferencije

 • Naučni skup Pravo i izazovi 21st, Brčko 2013.
 • Naučni skup Korupcija, Brčko 2014.
 • Naučni skup Katastrofe-prevencija i saniranje posljedica, Brčko 2015.

Projekti

Ostalo

Radila za OSCE u promoviranju registracije za birače 1998,

Biro za ljudska prava Tuzla, 2000 , asistent direktora

Mirovna misija UN-a u Liberiji, kao mirovni policajac.2006-2007.