Doc. dr Goran Pejičić


  • Doc. dr Goran Pejičić, docent
  • Rođen 15.06.1968. Gradačac, BiH
  • Završen fakultet : Fakultet za graditeljski menadžment, SuboticaGrađevinski fakultet – konstrukcije, Subotica
  • Magistratura :Tema : 
  • Doktorat : Fakultet za graditeljski menadžment, SuboticaTehnički fakultet, Građevinarstvo, Evropski univerzitet Brčko

Biografija

Goran Pejičić ,rođen 15.06.1968. godine ,u Gradačcu,opština Gradačac.

Osnovnu Školu završio u Crkvini,opština Bosanski Šamac,a srednju Građevinsko-tehničku školu završio u Bosanskom Šamcu 1987. godine .

Upisuje građevinski fakultet u Subotici –smijer konstrukcije 2006. godine a 2007. godine upisuje i Fakultet za graditeljski menadžment u Beogradu .

U aprilu 2010 diplomira na Fakultetu za graditeljski menadžment i stiče zvanje inženjer građevinarsta-bachelor .

U martu 2011. godine u Subotici na Građevinskom fakultetu –smjer konstrukcije –modul stambeno projektovanje stiče zvanje master inženjer građevinarstva .

Od strane Ministarstva pravde Republike Srpske 2011.godine postavljen za sudsgog vještaka arhitektonsko-građevinske struke.

Od strane Ministarstva za urbanizam,ekologiju i prostorno planiranje Republike Srpske posjeduje licence za izvođenje,projektovanje i nadzor nad građevinskim objektima .

Doktorske studije upisao na Fakultetu za graditeljski menadžment –smijer menadžment i održivi razvoj u građevinarstvu 2011. godine .

Na Evropskom univerzitetu Brčko Distrikt je 2012.godine upisao doktorske studije smijer – opšte građevinarstvo .

Radnu karijeru počeo u SOUR-u ,,UTVA ,,OOUR-u ,,Čelične Konstrukcije ,,Šamac 1988 godine . Obavljao poslove u šefa gradilišta i u PGP ,,Zrnić ,, Gradačac i u PPiUZZ ,,Napredak ,, Šamac .Od 2002 godine posjeduje vlastitu firmu za građevinarstvo i inženjering..

Objavio je značajan broj stručnih radova iz oblasti građevinarstva u međunarodnim časopisima i vodećim nacionalnim časopisima Republike Srpske a koautor je i tri udžbeničke knjige iz srodnih oblasti .

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

  1. аутори: Milan Trifković,Goran Marinković ,Goran Pejičić, наслов: GEODEZIJA U GRAĐEVINARSTVU Decembar 2012.godine издавач:EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRUKT
  2. аутори: Milan Trifković,Goran Marinković ,Goran Pejičić,наслов: UREĐENJE ZEMLJIŠNE TERITORIJE ,Jun 2013.godine издавач:EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRUKT
  3. аутори: Milan Trifković,Goran Marinković ,Goran Pejičić,наслов: GEODEZIJA U GRAĐEVINARSTVU Decembar 2012.godine издавач:EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRUKT

Naučni radovi

КАТЕГОРИЈА М23: Рад у међународном часопису

1. Aleksandar Milajić,Dejan Beljaković.Goran Pejičić, Optimal reinforced concrete beams design using hybrid GA-TABU algoritthm TTEM VOL 8.No2 u 5/6 .2013 ,Bolnička bb 71000 Sarajevo , M23 = 3 М23

2. Borisov,M.,Trifković, M.,Nestorović,Ž.,Marinković,G.,Pejičić,G.: Creating the digital key of topographic-kartographic symbols in ARCGIS and WEB MAP server environments,., TTEM- Technics Tecnologies Education Management journal in VOL .7. No.4.11-12. 2012., pp 1575-1580, Sarajevo, 2012; M23 = 3 М23

3. Kukaras,D,Bešević,M.,Trifković,M.,Pejičić,G.,Milutinović,T: Effects of vertical earthquake component on the response of an engineering structure, TTEM- Technics Tecnologies Education Management journal, zaprimljen 10 maj 2012, M23 = 3 М23

4. Trifković,M.,Nestorović,Ž.,Bešević,M.,Borisov,M.,Pejičić,G:/ ON MANAGING OF LAND CONSOLIDATION PROJECTS,.,TTEM- Technics Tecnologies Education Management journal zaprimljen 12 november 2012, 12. 2013., M23 = 3 М23

5. Bojana Drašković. Aleksandar Milajić,Dejan Beljaković.Goran Pejičić, USING SIMULATION –BASED METOD IN TEAHNING STUDENTS TO USE FUDIC RECOMMENDATIONS AND EUROCODE TTEM VOL 9.No1 u 2/3 .2014 ,Bolnička bb 71000 Sarajevo, M23=3 М23

6.Aleksandar Milajić, Aleksandar Prokić, Dejan Beljaković, Goran Pejičić Quantitative method for evaluating applicability of designed reinforcement pattern Technical Gazette Vol. 22/No. 1.2015 , Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2, HR-35000 Slavonski Brod, Croatia, M23 = 3 М23

7.Goran Marinković, Toša Ninkov, Milan Trifković, Žarko Nestorović, Goran Pejičić ON THE LAND CONSOLIDATION PROJECTS AND CADASTRAL MUNICIPALITIES RANKING Technical Gazette Vol. 23/No. 4.2016 , Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2, HR-35000 Slavonski Brod, Croatia, M23 = 3 М23

КАТЕГОРИЈЕ М31-М36 (Зборници међународних научних скупова)

1. Trifković,M., Nestorović, Ž.,Milutinović,T.,Pejičić,G.,Delčev,S.:Geodetic networks for hidropower plant system Dabar ( Republic of Srpska – BIH), INGEO 2014, VI International Conference on Engineering Syrveying, Prague Czech, 3 – 4 April 2014, , pp 41 -46, M33 =1.0 M33

3. Трифковић,М.,Пејичић;Г.,Несторовић,Ж.:Геодетска мерења и управљање ризиком код великих брана,Савремена теорија и пракса у градитељству, IX међународно научно-стручни скуп, пп 311-319. Бања Лука 11 и 12 април 2013, М33 = 1.0 M33

4. Трифковић,М.,Милутиновић, Т.,Несторовић,Ж., Пејичић, Г.: Геодетски радови у предпројектној фази за хидроенергетски систем Дабар.:Савремена теорија и пракса у градитељству, X међународно M33

научно-стручни скуп, пп 455 – 459,. Бања Лука 15 и 16 мај 2014, М33 = 1.0

5.Трифковић,М.,Милутиновић, Т.,Несторовић,Ж., Пејичић, Г.: Анализа специјалних геодетских мрежа за деформациону анализу инжењерских објеката:Савремена теорија и пракса у градитељству, XI међународни научно-стручни скуп, пп 291 – 298,. Брчко дистрикт 27 март 2015, М33 = 1.0 M33

6. Трифковић,М.,Милутиновић, Т.,Несторовић,Ж., Пејичић, Г.: Улога и значај геодезијe у превенцији и санацији последица катастрофалних догађаја, 3. Међународни научни скуп: Катастрофе- превенција и санирање последица, пп 378 – 385, Бања Лука 15 и 16 мај 2015, М33 = 1.0 M33

КАТЕГОРИЈА М51: Рад у водећем часопису националног значаја

1. Aleksandar Milajić,Dejan Beljaković.Goran Pejičić, Optimal structural design of reinforced concrete structures – Review of existing solutions considering applicability aspec Technical Institute of Bijeljina No 9 2013, M51=2 М51

2. Goran Pejičić,Miloš Vrbanac,Milenko Vukadinović Optimal energy eficient bulding design using improved evolutionary algorithm Technical Institute of Bijeljina No 7 2012, M51 = 2 М51

3. Nestorović, Ž., Trifković,M., Milutinović,T.,Pejičić, G.,Hamidreza,G.: On the possibility of measured angle cheking by using measured distances, G.,Hamidreza,G.,Builletin of No.9, Technical Institute of Bijeljina, , ISSN 1840-4855, Bijeljina 2013, M51 = 2 М51

4. Trifković Milan, Marinković Goran, Ilić Boban, Pejičić Goran, Lazić Jelena Land consolidation and irrigation, case study, Municipality of Velika Plana Technical Institute of Bijeljina No 14 2016, M51=2 М51

КАТЕГОРИЈА М61-М66 (Зборници скупова националног значаја)

1. Трифковић,М.,Несторовић,Ж.,Милутиновић,Т.,Пејичић,Г.: Избор тачака за деформациону анализу тла и објеката применом геодетскихметода, V научно – стручно међународно саветовање: Геотехнички аспекти грађевинарства, Соко Бања, 29 – 31 октобар 2013, ISBN8-86-88897-04-042023,COBISS.SR-ID201990156, М63 = 0.5 M63

2. Трифковић,М., Несторовић, Ж.,Милутиновић,Т.,Пејичић,Г.:Методе чишћења акумулација хидроелектрана, Симпозијум са међународним учешћем: Заштита животне средине и одрживи развој, Енергетика и рударство 2014, Тара, 11-13 март 2014, пп 15 -17 , ISBN 978- 86- 80809 – 77 –9, COBISS. SR – ID М63 = 0.5 M63

Naučni skupovi, konferencije

  • Aktivni učesnik više internacionalnih i domaćih stručno-naučnih hirurških skupova

Projekti

Ostalo