Evropski univerzitet Brčko distrikt

DANI OTVORENIH VRATA NA EVROPSKOM UNIVERZITETU „ KALLOS“ TUZLA

Dana 11. aprila je u velikom amfiteatru Univerziteta održana manifestacija „Dani otvorenih vrata“. Bila je to prilika da se maturantima prezentiraju mogućnosti nastavka školovanja na studijskim programima koji se na Univerzitetu izvode. Veliki amfiteatar Univerziteta bio je popunjen do posljednjeg mjesta, što pokazuje velik interes učenika završnih razreda srednjih škola da se informiraju o magućnosti nastavka školovanja i odlučnost da svakako nastave sa procesom obrazovanja.

Uvodno se maturantima obratio Rektor Univerziteta akademik prof.dr.sc. Nedeljko Stanković. Nakon srdačnih pozdravnih riječi rektor se posebno obratio mladima, sa naglaskom na njihovu važnost za budućnost našeg društva. Poručio je mladim ljudima kako je obrazovanje bitno i neizbježno ako žele napredovati i biti korisni članovi društva. Preporučio je svim maturantima da obrazovanjem steknu znanja i vještine sa kojima će se moći zaposliti i ostati u svojoj državi da solidno žive. A ako odluče sreću potražiti negdje drugdje, svakako je bolje da to bude sa diplomom koja će garantirati bolji materijalni status.

Maturantima se obratio i prof.dr. sc. Slobodan Marinković, profesor anatomije i vodeći svjetski stručnjak za neuroanatomiju, nauku o mozgu. Profesor ima veliko međunarodno iskustvo, renomirani je naučnik, autor izuzetnih univerzitetskih udžbenika, kao što je „Anatomija čovjeka sa atlasom“. Istaknuo je da nigdje nije sreo toliko kvalitetnih, stručnih profesora kao na našem Univerzitetu.

Također se obratio i naš gostujući profesor Prof. dr. Joseph Vincent Thakuria, Harvard Medical School, Boston, SAD. Profesor je stručnjak za izučavanje DNA promjena. Oduševljen ljudima, opremom i prostorom na našem Univerzitetu, najavio je stručnu i naučnu saradnju, jer je uvjeren kako naši potencijali garantiraju odlično partnerstvo. U izlaganju o najnovijim naučnim istraživanjima pokazao je kako Univerziteti funkcioniraju na najboljim mjestima za studiranje na svijetu. Naši će studenti imati mogućnost biti u studijskom posjetu Harvardu, ali i ostalim svjetski priznatim Univerzitetima.

Na kraju su svi maturanti pozvani da razgledaju učionice i kabinete i uvjere se u kvalitetu i tehničku razinu opremljenosti. Zanimljivo je izdvojiti nekoliko izjava:

Lejla, Tuzla: „Ja sam se gotovo zaljubila danas u medicinu. Moram dovesti majku da vidi kabinet anatomije i nakon toga sigurno upisujem Medicinski fakultet

Mirsad, Gračanica: „ Ovakve laboratorije vidio sam samo na televiziji. Dolazim sigurno.”

Profesorica srednje škole: „ Da smo mi imali ovakve uslove za studiranje, danas bi bili Kalifornija. Ja više ne mogu, ali svoju djecu ću upoutiti na Kallos

Ove upisne godine studentima Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih nauka, studijski program Stomatologija, odobren je popust od 50% za prvu godinu prvog ciklusa studija, a djeci šehida i poginulih boraca besplatan upis na prvu godinu prvog ciklusa studija.

 

Share this post

Translate »