ČOVJEČANSTVO PRED IZAZOVOM VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE

ČOVJEČANSTVO PRED IZAZOVOM VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Poštovana koleginice, poštovani kolega,

Evropski univerzitet Brčko distrikt, Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla, Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Beogradu i Fakultet za evropske pravno-političke studije u Beogradu organizuju dana 19. maja 2023. godine XI Međunarodni naučni skup na temu

ČOVJEČANSTVO PRED IZAZOVOM VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE

i poziva Vas ovim putem da uzmete učešće u radu naučnog skupa.

Šta je to vještačka ili umjetna inteligencija? To je sposobnost nekog uređaja da oponaša određene ljudske radnje poput učenja, zaključivanja, planiranja i kreativnosti, tj. da oponaša ljudsku inteligenciju.

Najveći dio zadataka vještačke inteligencije može se opisati u terminima algoritmike, pretrage, deduktivnog i induktivnog zaključivanja, i drugih preciznih matematičkih pojmova. Tek mali dio istraživača bavi se metodama koje pretenduju da dostignu opšte rasuđivanje u stilu čovjeka (Janičić, Nikolić, Veštačka inteligencija, 2022.).

U naučnom smislu, spada u oblast računarstva, a utemeljena je kao posebna naučna disciplina 1956. godine na konferenciji The Dartmouth Summer Research Conference on Artificial Intelligence, kada je dobila i svoj sadašnji naziv. Svoju primjenu nalazi u brojnim područjima društvenog života, a naročito u poljoprivredi i proizvodnji hrane, javnoj upravi i uslugama, mašinskom prevođenju sa stranih jezika, u domaćinstvu u vidu pametnih uređaja, saobraćaju, zdravstvenom sistemu, pretraživanju interneta, on-line kupovini, cyber sigurnosti, kao i brojnim drugim područjima moguće primjene vještačke inteligencije. Jedno je sigurno – vještačka inteligencija je duboko ukorijenjena u svakodnevnom života savremenog čovjeka.

Iako su brojni koji zagovaraju primjenu vještačke inteligencije, postoji i veliki broj onih koji smatraju da prijete opasnosti od vještačke inteligencije. Ilustrativan je podatak da 61% Evropljana pozitivno gleda na vještačku inteligenciju i robote, ali 88% tvrdi da se tim tehnologijama treba pažljivo upravljati (Eurobarometar, 2017, EU28).

Koje su to koristi koje čovječanstvo ima od primjene vještačke inteligencije, a koje su potencijalne opasnosti koje prijete – to je tema ovog naučnog skupa.

Imajući ovo u vidu, pozivamo i Vas da svojim naučnim ili stručnim radom učestvujete na XI međunarodnom naučnom skupu i doprinesete rasvjetljavanju ove problematike.

Brčko – Tuzla, 25.11.2022. godine

PREDSJEDNIK NAUČNOG ODBORA

Akademik prof. dr. Nedeljko Stanković

NAUČNI ODBOR:

1. Akademik prof. dr. Nedeljko Stanković, Republika Austrija, predsjednik odbora,

2. Akademik prof. dr. Zoran Milošević, Republika Srbija, zamjenik predsjednika odbora,

3. Akademik univ. prof. dr. phil. dr. hc. dr. habil. Wolfgang Rohrbach, Republika Austrija,

4. Akademik prof. dr. Branko Vučković, Republika Crna Gora,

5. Akademik prof. dr. Miodrag Simović, Bosna i Hercegovina,

6. Akademik prof. dr. Zdravko Ebling, Republika Hrvatska,

7. Akademik prof. dr. Rudika Gmajnić, Republika Hrvatska,

8. Akademik prof. dr. Mladen Bodiroža, Bosna i Hercegovina,

9. Akademik prof. dr. Dževad Termiz, Bosna i Hercegovina,

10. Akademik prof. dr. Branislava Peruničić-Draženović, Sjedinjene Američke Države,

11. Akademik prof. dr. Muhammad Abdul Aziz Al Baker, Država Katar,

12. Akademik prof. dr. Fernando Maldonado Lopez, Portugalska Republika,

13. Akademik prof. dr. Ivan Balta, Republika Hrvatska,

14.Akademik Prof. DDDr. Habil. Aleksios Panagopoulos, Republika Grčka,

15. Akademik prof. dr. Branimir Mikić, Bosna i Hercegovina,

16. Prof. dr. Radoslav Galić, Republika Hrvatska,

17. Prof. dr. Joseph Vincent Thakuria, Sjedinjene Američke Države,

18. Prof. dr. Astrid Wilk, Republika Francuska,

19. Prof. dr Mirko Kulić, Republika Srbija,

20. Prof. dr. Vladimir Džatijev, Ruska Federacija,

21. Prof. dr. Viktor Mischenko, Ruska Federacija,

22. Prof. dr. Kiril Shevchenko, Republika Bjelorusija,

23. Prof. dr. Harikumar Pallathadka, Republika Indija,

24. Dr. hc. Thokchom Radheshyam Singh, Republika Indija,

25. Prof. dr. Gideon C Mwanza, Republika Zambija,

26. Prof. dr. Aleksandar Anatoljevič Prigarin, Republika Ukrajina,

27. Prof. dr. Miroslav Daniš, Slovačka Republika,

28. Prof. dr. dr. hc. Stephan Truly Busch, Savezna Republika Njemačka,

29. Prof. dr. Antoni Mironovič, Republika Poljska,

30. Prof. dr. Danilo Kapaso, Republika Italija,

31. Prof. dr. Jasminka H. Halilović, Bosna i Hercegovina,

32. Prof. dr. Šaćira Mešalić, Bosna i Hercegovina

33. Prof. dr. Žarko Kostovski, Republika Sjeverna Makedonija,

34. Prof. dr. Dragan Tančić, Republika Srbija,

35. Prof. dr. Marija Ovsenik, Republika Slovenija.

ORGANIZACIONI ODBOR:

1. Akademik prof. dr. Vesna Vučković,

2. Prof. dr. Izet Banda,

3. Prof. dr. Fahir Baraković, 

4. Prof. dr. Kemal Brkić,

5. Prof. dr. Anka Bulatović,

6. Prof. dr. Esed Karić,

7. Prof. dr. Jasminka Sadadinović,

8. Prof. dr. Mithat Tabaković,

9. Prof. dr. Halid Žigić,

10. Prof. dr. Adi Rifatbegović,

11. Prof. dr. Dragan Bataveljić,

12. Prof. dr. Refik Ćatić,

13. Prof. dr. Nevenka Nićin,

14. Prof. dr. Omer Pinjić,

15. Prof. dr. Sanda Pribić,

16. Prof. dr. Dobrila Regoje,

17. Prof. dr. Kojo Simić,

18. Prof. dr. Izudin Tanović,

19. Prof. dr. Jelena Šogorov,

20. Prof. dr. Albina Fazlović,

21. Prof. dr. Nenad Kapor,

22. Prof. dr. Helena Sablić Tomić,

23. Prof. dr. Borko Baraban,

24. Doc. dr. Hrvoje Mesić,

25. Dr. sc. Ina Stašević,

26. Dr. sc. Nebojša Potkonjak,

27. Mr. Nemanja Smičiklas,

28. Mr. Marijana Džombić,

29. Mr. Merima Gigović,

30. Mr. Almina Kuduzović,

31. Mr. Amela Ibričić Nišić.

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Prijava teme do 31.01.2023. godine na e-mail adresu: naucni.skup@eubd.edu.ba ili eubd.naucniskup@gmail.com

Obavještenje o prihvatanju teme rada do 12.02.2023. godine.

Slanje radova do 31. 03. 2023. godine.

Recenzentski postupak do 30.04.2023. godine.

Štampanje zbornika radova do 6.05.2023. godine.

Datum konferencije 19.05.2023. godine.

TEHNIČKO UPUTSTVO AUTORIMA

Obim rada – do 15 stranica formata A4

Naslov rada – velika štampana slova (Times New Roman 14 Bold)

Podnaslovi – mala štampana slova (Times New Roman 12 Bold)

Tekst – sa proredom 1 (Times New Roman 12), na jednom od službenih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini, ili na jednom od svjetskih stranih jezika.

Fusnote – Times New Roman 10

Obavezan apstrakt/sažetak sa ključnim riječima, koji treba da budu prevedeni i na engleski jezik.

Ako je članak napisalo više autora, a angažovani su u različitim institucijama, potrebno je u fusnoti naznačiti koju od navedenih institucija predstavlja svaki od navedenih autora (moguće navesti i više institucija). Moguće je da budu najviše tri koautora jednog članka, a svaki (ko)autor može učestvovati sa samo jednim pisanim radom.

Bibliografija – citirana literatura obuhvata bibliografske izvore, kao što su članci, monografije i slično, i daje se isključivo u zasebnom odjeljku članka u vidu liste referenci.

KOTIZACIJA

Kotizacija po učesniku iznosi 100,00 KM (50 €). Kotizacija obuhvata: učešće na skupu, zbornik radova, certifikat i svečanu večeru. Kotizacija se uplaćuje do 30.04.2023. godine na tekući račun Evropskog univerziteta Brčko distrikta: 555 003 005 11 429 27.

Opis plaćanja ili svrha: Naučni skup/2023- prezime i ime učesnika.

Instrukcije za devizno plaćanje:

FIELD 56A SWIFT: DEUTDEFFXXX

(INTERMIDIARY) DEUTSCHE BANK AG

FIELD 57A NOVA BANKA A.D. BANJALUKA

(ACCOUNT WITH INST.) SWIFT:NOBIBA22

FIELD 59 BA395551101010403276

(BENEFICIARY) EVROPSKI UNIVERZITET Visokoškolska ustanova

BRČKO Bjeljinska cesta 72-74

Sve bankarske troškove snosi uplatilac.

SMJEŠTAJ

Za učesnike skupa obezbijeđen je smještaj u hotelu Jelena sa 4 zvjezdice po specijalnoj cijeni prenoćišta sa doručkom od 57,00 KM (30,00 €).

Svečana večera organizovaće se u petak, 19.05.2023. godine, s početkom u 19.00 sati.

Rezervacije smještaja mogu se izvršiti:

hotel Jelena – + 387 (0) 49 232 850

Prilikom rezervacije smještaja učesnici su dužni da naglase da su učesnici ovog međunarodnog naučnog skupa kako bi rezervisali smještaj po specijalnoj cijeni.

Za sva pitanja zainteresovani se mogu obratiti na sljedeće kontakt podatke Evropskog univerziteta Brčko distrikta, i to: 

tel.: +387 (0) 49 590 600; fax: +387 (0) 49 590 615.

e-mail: naucni.skup@eubd.edu.ba i naucni.skup@eubd.edu.ba

Share this post

Translate »
Menu