Čestitke prof. dr. sc. Igoru Papiču, novoizabranom rektoru Univerze u Ljubljani


Kao član Međunarodnog odbora Univerze u Ljubljani, kojeg čine ugledni univerzitetski profesori širom svijeta, doc.dr.sc. Zijad Jagodić (Evropski univerzitet Brčko distrikt), nakon radnog sastanka održanog 16.06.2017. g., u rektoratu ovog Univerziteta koji se odnosio na postojeće međunarodne prakse i novosti u procesu provođenja mentorstva na doktorskim studijima, ovom prilikom čestitao je novoizabranom rektoru prof. dr. sc. Igoru Papiču preuzimanje najodgovornije dužnosti Univerze u Ljubljani, i poželio mu ostvarenje svih postavljenih ciljeva u narednom mandatnom periodu (Studio NORA).