Evropski univerzitet Brčko distrikt

Obavještenje za studente – ovjera ljetnog semestra

Obavještavamo studente da će se ovjera ljetnog semestra vršiti u periodu od 14.06. do 2.07.2021. godine. Studenti su u tom periodu obavezni studentskoj službi predati indeks sa popunjenim semestralnim listom. U indeksu je, prije predaje, potrebno unijeti nazive predmeta koji su odslušani u ljetnom semestru; ime, prezime i titulu odgovornog...

Translate »