Oglasna tabla

Obavještenje za studente – ovjera ljetnog semestra

Obavještavamo studente da će se ovjera ljetnog semestra vršiti u periodu od 17.06. do 20.07.2019. godine. Studenti su u tom periodu obavezni studentskoj službi predati indeks sa popunjenim semestralnim listom. U indeksu je, prije predaje, potrebno unijeti nazive predmeta koji su odslušani u ljetnom semestru; ime, prezime i titulu odgovornog nastavnika, kao i ostale podatke …

Obavještenje za studente – ovjera ljetnog semestra Read More »

Prof. dr Azijada Beganlić – odgođena predavanja

Obavještavaju se studenti da se predavanja kod prof. dr Azijade Beganlić neće održati 11.05.2019. godine. Nadoknada će se održati 18.05.2019. za predemt Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji od 12.00-13.00 i predmet Ekologija i higijena rada od 16.00-18.00. Dana 25.05.2019. godine od 11.00 će se održati nadoknada predavanja za predmet Uvod u zdravstvenu njegu.

Menu