Rezultati ispita – Katedra za matematiku


Matematika usmeni

1.061/16-RNO šest(6(

MATEMATIKA II-pismeni

1. 035/ 16-GRO pet(5)

2. 006/ 16-GHT šest(6)

3. 003/16 –GGE pet(5)

Matematika -pismeni

1. 029/16-INI 55 B

2. 005/16-INI 55 B

MATEMATIKA III -pismeni

1.003/15-AR 60 bodova

061/ 16-RNO 0 B

Usmeni dio ispita će se održati u utorak 3.10.2017. god u 16 30 h

Katedra za matematiku