Rezultati ispita iz predmeta Njega internističkih i zaraznih bolesnika održanog 24.06.2017.godine


EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Rezultati ispita iz predmeta Njega internističkih i zaraznih bolesnika održanog 24.06.2017.godine

1. 066/15-S – 8

2. 147/15-S – 8

3. 015/15-S – 8

4. 038/15-S – 6

5. 077/15-S – 6

6. 006/14-S – 5

7. 111/15-S – 5

8. 114/15-S – 5

9. 139/15-S – 5

10. 084/15-S – 5

11. 086/15-S – 5

12. 123/15-S – 5

13. 040/15-S – 5

14. 068/15-S – 5

15. 142/15-S – 5

16. 048/15-S – 5

ZAKLJUČNO SA REDNIM BROJEM 16.

odgovorni nastavnik

Prof.dr.med.sc. Amer Čustović

Rezultati ispita -prof.dr Jasminka Sadadinović


Ime i prezime Prisustvo nastavi Seminarski ispit Ukupan broj bodova
148/15-FA 7 20 39 66
099/15-FA 10 20 46 76
112/15-FA 3 5 6 8
045/15-ST 10 0 0 10
046/15-ST 10 0 31 41u
042/15-FA 10 7 3 17
119/15-FA 10 7 17
052/15-RA 10 7 6 17
135/15-RA 5 20 42 67
150/15-RA 7 20 27
006/15-FA 7 10 24 41u
041/15-ST 7 20 13 27
052/16-SI 9 0 12 9
007/15-ST 10 0 0 10
016/15-ST 8 0 8
057/15-ST 10 10 37 57
001/15-ST 8 10 18
018/15-ST 10 8 20 38
071/15-ST 6 8 14
078/15-RA 8 17 0 25
107/15-SI 6 16 20 42u
056/15-RA 7 19 26
062/15-FT 10 18 65 93
082/15-RA 10 18 38 66
088/15-FT 6 7 4 13
092/15-ST 8 7 20 35
011/15-SI 6 16 27 49u
094/15-SI 10 11 0 21
026/15-RA 7 10 0 17
109/15-FT 6 4 0 10
019/15-FT 5 4 7 9
059/16-S 6 4 10
058/16-S 7 4 10 11
012/15-RA 8 7 4 15
010/15-FT 6 7 1 13
031/15-RA 7 7 1 14
022/15-FA 5 7 0 12
009/15-FA 4 3 40 47 u
016/16-S 6 7 9 13
012/16-S 0 7 7
040/16-RA 2 7 9
060/16-S 5 3 0 8
041/15-ST 0 10 10
090/15-FT 3 0 0 3
008/15-FT 3 0 3
113/15-FT 5 0 5
009/16-ST 3 7 9 10
064/15-FT 3 0 3
060/15-FT 0 0 0 0
069/15-RA     6 0
108/15-FT 0 0 0 0
074/16-S 0 0 23 23

u- usmeno

REZULTATI ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE SA TOKSIKOLOGIJOM ODRŽANOG 22.06.2017.G.

 

 

Upis ocjena 13.07.2017. g.

 

 

 

                                                                          Predmetni nastavnik:

                                                                Dr.sc. Jasminka Sadadinović, red. prof.