Studenti i dekan fakulteta političkih nauka Evropskog univerziteta Kallos Tuzla  i Brčko distrikt 8.5.2019. su posjetili MUP TK

Studenti i dekan fakulteta političkih nauka Evropskog univerziteta Kallos Tuzla  i Brčko distrikt 8.5.2019. su posjetili MUP TK, Uprava policije-Ured direktora policije.
Prilikom  posjete studenti su se upoznali sa stanjem sigurnosti i mjerama koje Uprava policije poduzima kako bi stanje lične i imovinske sigurnosti podigla na još viši nivo. Također, predmet interesa bila je implementacija Projekta koji Evropski univerziteti  provode u saradnji sa ministarstvom unutrašnjih poslova TK-Upravom policije.
Ovom prilikom dajemo osnovne naznake-strukturu naučno-istraživačkog projekta: Sigurnost u lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona.

U toku 2019. godine na području ovog kantona namjeravamo obaviti opsežno istraživanje, odnosno anketiranje građana i policijskih službenika o njihovim stavovima o bezbjednosnoj situaciji, zatim mišljenja i iskustva građana u vezi s radom policije, i naravno, odnos građana i policije koje sa stanovišta nauke , ali i praktičke primjenjivosti nalaza istraživanja, je uvijek dobro i korisno. To i jeste osnovni smisao ovog istraživanja. Radi pojašnjenja i ciljeva istraživanja prazentiramo Vam sljedeću strukturu i način istraživanja-anketiranja:

I. Mladi i policija – utvrđivanje stanja sigurnosti u školama i oko škola

Anketno istraživanje obuhvata 640 učenika osnovnih i 590 učenika srednjih škola i to po sva četiri završna razreda osnovnih škola (V., VI., VII. i VIII. raz.) te svim razredima srednjih škola. Anketa se sastoji od devet pitanja kojima se želi utvrditi da li učenici poznaju policajce koji patroliraju oko škole, te da li poznaju pozivni broj policije. Nadalje, sa trećim pitanjem želi se zahvatiti u osobni doživljaj uloge policajca, odnosno, ono što on treba da radi, te kako se osjećaju kada sretnu policajca i kako se ponašaju kada (bi) ih policajac nešto upitao? Sa tri pitanja željelo se je steći uvid u eventualna negativna iskustva sa nasilničkim ponašanjem, kriminalnim radnjama krađe, te zloupotreba opojnih droga. Posljednjim pitanjem želi  se steći uvid u gledanje učenika na to “da jedan policajac bude češće prisutan u njihovoj školi”.

Koristeći postupak bivarijatne analize mi ćemo utvrditi da li se muški i ženski učenici, odnosno, učenici osnovne škole i učenici srednje škole statistički međusobno razlikuju u percepcijama sigurnosnih problema krađa, nasilništva i zloupotreba droge, te u percepciji i gledanju na ulogu policije kao i na svoje ponašanje prema policiji. Rezultati dobiveni ovim složenim analitičkim postupcima trebali bi utvrditi procjenu potrebe bolje komunikacije i rada policije sa maloljetnim članovima društvene zajednice i ukazati na mogućnosti poboljšavanja tog odnosa.

II. Građani i policijski službenici

Velikim preglednim istraživanjem zatvorenog tipa zahvaćene su percepcije i mišljenja 1230 građana Tuzlanskog kantona  i do 650 policijskih službenika različitih činova i godina starosti koji bi bili uključeni u istraživanje. Sadržajno gledano, ovo pregledno istraživanje bilo bi usmjereno na saznavanje sučeljenih percepcija i mišljenje građana o tome kako se policajci ponašaju, odnosno, trebaju ponašati na terenu, kako se građani ponašaju ili trebaju ponašati kada susretnu policajca ili kada im se on obrati s pitanjem, te kako se građani trebaju ponašati u situacijama kada se policajac nađe u nevolji. Na kraju će biti date zajedničke ocjene o radu policije.

Po veličini svog uzorka, gledano i po pojedinim policijskim upravama ili policijskim stanicama, istraživanje će omogućiti iscrpno sagledavanje mišljenja građana, te će biti uvažene sugestije koje su građani dali u odnosu na to kako, gdje i u čemu poboljšati rad policije.

III. Stavovi građana o sigurnosnoj situaciji i policiji

U toku 2019. godine namjeravamo izvršiti istraživanje javnog mišljenja, odnosno snimanje stavova građana Tuzlanskog kantona. Za ovo sveobuhvatno istraživanje planirani uzorak je 1230 građana TK.

 Planirani broj anketiranih učenika, građana i policijskih službenika na području  Tuzlanskog kantona

područje koje pokrivaju ps-e

učenici osnovnih škola

učenici srednjih škola

GRAĐANI

POLICIJSKI SLUŽBENICI

Tuzla-Centar

100

50

200

50

Istok

50

50

100

50

Zapad

50

50

100

50

Čelić

20

20

50

30

Lukavac

50

50

100

50

Dob. – Istok

20

20

30

20

Gračanica

50

50

150

50

Gradačac

50

50

100

50

Srebrenik

50

50

100

50

Kalesija

50

50

100

50

Teočak-Sapna

20

20

50

40

Živinice

50

50

50

40

Banovići

50

50

50

40

Kladanj

30

30

50

30

Ukupno

640

590

1230

650

Translate »