RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA o imenovanju Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Evropski univerzitet u Brčko distriktu

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA o imenovanju Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Evropski univerzitet u Brčko distriktu

Rješenjem broj 05-33-1-230-15/19 od 05.01.2021. godine imenovana je Komisija stručnjaka za akreditaciju visokoškolske ustanove Europski univerzitet u Brčko distriktu BiH u sastavu :

  1. Prof. dr Edin Delić, predstavnik akademske zajednice, predsjednik Komisije stručnjaka;
  2. Prof. dr Lazo Roljić, predstavnik akademske zajednike, član Komisije stručnjaka;
  3. Anes Hadžiomerović, predstavnik privrede i prakse, član Komisije stručnjaka;
  4. Prof. dr Budimir Mijović, međunarodni stručnjak, član Komisije stručnjaka i
  5. Emina Džaferović, student, član Komisije stručnjaka.

Tokom pripreme imenovane Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka došlo je do izmjene u sastavu Komisije stručnjaka u smislu da su kao članovi Komisije stručnjaka prof. dr Edin Delić, predstavnik akademske zajednice, predsjednik, Anes Hadžiomerović, predstavnik privrede i prakse i Emina Džaferović, predstavnica studenata zamjenjeni sa prof. dr Džemal Najetović, predstavnik akademske zajednice, predsjednik, Sabahudin Hadžialić, predstavnik privrede i prakse i Ana Luburic, predstavnica studenata,

Predstavnik međunarodnih stručnjaka prof. dr Budimir Mijović je 16.05.2021. godine podnio ostavku na mjesto člana Komisije stručnjaka, kako je navedeno zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom corona virusa.

Na temelju akata Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH 37-001265/13 zaprimljenog u Agenciju dana 09.06.2021. godine sa dopunom prijedloga za imenovanje Komisije stručnjaka, Agencija je izvršila potrebne provjere sukoba interesa i dostupnosti stručnjaka iz kategorije međunarodni stručnjak, te na temelju toga izabrala prof. dr Marjana Merkač Skok kao zamjenu za prof. dr Budimira Mijovića.

Share this post

Translate »
Menu