Rezultati ispita – prof. dr Šaćira Mešalić

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

  1. 017/16-VPU – 5
  2. 098/15-VPU – 6
  3. 004/18-VPU – 7

Metodika rada sa djecom blago ometenom u razvoju

  1. 055/17-RNO – 8
Translate »