REAGOVANJA EVROPSKOG UNIVERZITETA POVODOM SKIDANJA SA INFO-LISTE LICENCIRANIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U BIH KOJU VODI AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA BIH

REAGOVANJA EVROPSKOG UNIVERZITETA POVODOM SKIDANJA SA INFO-LISTE LICENCIRANIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U BIH KOJU VODI AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA BIH

Povodom skidanja Evropskog univerziteta sa info-liste licenciranih visokoškolskih ustanova u BiH koju vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Univerzitet je podnio krivičnu prijavu protiv Momčila Poljića, šefa Odjeljenja za obrazovanje, Tužilaštvu BiH, Tužilaštvu Brčko distrikta i Policiji Brčko distrikta za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja.

Info – lista koju vodi Agencija nije na zakonu utemeljena, već je Agencija samoinicijativno vodi, što znači da ona ne odražava realno stanje, jer ne predstavlja zvaničnu evidenciju licenciranih visokoškolskih ustanova, niti proizvodi bilo kakvo pravno dejstvo.

Obavještavaju se svi studenti i javnost da Evropski univerzitet ima urednu dozvolu za rad, odnosno licencu. Skidanje Evropskog univerziteta sa info – liste nema nikakve veze sa važnošću dozvole za rad koju ima Evropski univerzitet.

U prilogu objavljujemo:

  1. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o akreditaciji broj 2173-2/13, koji je Evropski univerzitet dana 27.12.2013. godine podnio istovremeno Odjeljenju za obrazovanje Brčko distrikta i Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH;
  2. Odgovor Odjeljenja za obrazovanje po zahtjevu Evropskog univerziteta za akreditaciju broj predmeta 37-001265/13, broj akta 0313SR-002/13, od 30.12.2013. godine;
  3. Dopis Evropskog univerziteta broj 223-1/2013 od 18.03.2014. godine koji je upućen Agenciji, gradonačelniku Brčko distrikta i šefu Odjeljenja za obrazovanje, a kojim Univerzitet urgira da se riješi njegov zahtjev za akreditaciju;
  4. Odgovor Odjeljena za obrazovanje broj predmeta 37-001265/13, broj akta 0313SR-005/14 od 27.03.2014. godine, dat povodom na urgenciju Evropskog univerziteta;
  5. Krivična prijava broj 343-1/2014 od 25.04.2014. godine protiv Momčila Poljića podnesena Tužilašvu BiH, Tužilaštvu Brčko distrikta i Policiji Brčko distrikta za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja, i
  6. Dopis Evropskog univerziteta Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH broj 338-1/2014 od 25.04.2014. godine, upućen povodom skidanja Evropskog univerziteta sa info liste.

Prilog br. 1

Prilog br. 2

Prilog br. 3

Prilog br. 4

Prilog br. 5

Prilog br. 6

Share this post

Translate »
Menu