Prof. dr Jasminka Sadadinović – rezultati ispita

REZULTATI ISPITA IZ FARMACEUTSKE TEHNOLOGIJE OD 22.01.2019.G.          

 

REDNI BROJ BROJ INDEKSA OCJENA
1 058/14-FA 5
2 001/17-FA 7
3 034/14-FA 10
4 035/17-FA 7
5 079/14-FA 5
6 096/14-FA 6

UPIS OCJENA 12.02.2019.G U 11H

 

PREDMETNI NASTAVNIK:

Prof.dr.JASMINKA SADADINOVIĆ         

 

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA DIZAJNIRANJE I SINTEZA LIJEKOVA

REDNI BROJ BROJ INDEKSA OCJENA
1 058/14-FA 5
2 001/17-FA 5
3 034/14-FA 10
4 035/17-FA 7

UPIS OCJENA 12.02.2019.G U 11H

 

PREDMETNI NASTAVNIK:

Prof.dr.JASMINKA SADADINOVIĆ

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA PRIRODNA LJEKOVITA SREDSTVA

REDNI BROJ BROJ INDEKSA OCJENA
1 005/17-FA 5
2 024/17-FA 7
3 053/17-FA 7

UPIS OCJENA 12.02.2019.G U 11H

 

PREDMETNI NASTAVNIK:

Prof.dr.JASMINKA SADADINOVIĆ

 

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA LIJEKOVA

REDNI BROJ BROJ INDEKSA OCJENA
1 009/15-FA 7
2 119/15-FA 5
3 042/15-FA 7
4 048/17-FA 5
5 079/14-FA 5

UPIS OCJENA 12.02.2019.G U 11H

 

PREDMETNI NASTAVNIK:

Prof.dr.JASMINKA SADADINOVIĆ

 

Translate »