Predstavnici Evropskog univerziteta posjetili maturante Mješovite srednje škole u Gračanici i maturante Mješovite srednje škole Doboj-Istok

Pred vratima je nova školska godina, maturanti donose odluke o tome gdje će se dalje obrazovati i šta studirati. Kako bi im olakšali izbor i dostavili što više informacija o upisu na Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla i Evropski univerzitet Brčko, predstavnici Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla su dana 13.03.2018. godine posjetili maturante Mješovite srednje škole u Gračanici i maturante Mješovite srednje škole Doboj-Istok.

Prezentovani su studijski programi koje maturanti mogu upisati u akademskoj 2018/19. godini na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla ili Evropskom univerzitetu Brčko distrikt BiH. Profesori su se posebno osvrnuli na novosti u ovoj akademskoj godini. Prva novost, na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla osnovan je Medicinski fakultet, sa dva studijska programa – Medicina na prvom i drugom integrisanom ciklusu studija, kao i Biomedicina i zdravstvo na trećem ciklusu studija. Za djecu šehida i poginulih boraca prva godina prvog ciklusa studija je besplatna. Evropski univerzitet u Mješovitoj srednjoj školi u Gračanici i Mješovitoj srednjoj školi Doboj-Istok predstavljali su dekan Pedagoškog fakulteta prof. dr. Esed Karić, doc. dr.Jovo Stojanović i doc.dr. Zijad Jagodić.

Translate »