Posjeta prof. dr Vladimira Sergejeviča Komissarova, šefa katedre za krivično pravo i kriminologiju Pravnog fakulteta Univerziteta Lomonosov iz Moskve, sa ostalim profesorima krivičnog prava iz Ruske Federacije Notarskoj kancelariji Brčko distrikta

Posjeta prof. dr Vladimira Sergejeviča Komissarova, šefa katedre za krivično pravo i kriminologiju Pravnog fakulteta Univerziteta Lomonosov iz Moskve, sa ostalim profesorima krivičnog prava iz Ruske Federacije Notarskoj kancelariji Brčko distrikta

 

 

Share this post

Translate »
Menu