Polaganje pravosudnog ispita održati će se u prostorijama Evropskog univerziteta Brčko distrikt u vremenskom periodu od 18. do 21. aprila 2024. godine.

Polaganje pravosudnog ispita održati će se u prostorijama Evropskog univerziteta Brčko distrikt u vremenskom periodu od 18. do 21. aprila 2024. godine.

U vremenskom periodu od 18. do 21. aprila 2024. godine, polaganje pravosudnog ispita organizovat će se u Brčkom u prostorijama Evropskog univerziteta Brčko distrikt za one kandidate kojima je Rješenjem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine utvrđeno pravo na polaganje pravosudnog ispita.

Pismeni ispit iz kazneno-pravne oblasti polagat će se u četvrtak 18. aprila 2024. godine, sa početkom u 09:00 sati, a pismeni ispit iz građansko-pravne oblasti polagat će se u petak 19. aprila 2024. godine, sa početkom u 08:00h, dok će usmeni dio ispita polagat u dane 19. (sa početkom u 16:00 sati), kao i 20. i 21. aprila 2024. godine sa početkom u 08:00 sati.

Share this post

Translate »
Menu