Obavještenje za javnost od 26.09.2023. godine

Obavještenje za javnost od 26.09.2023. godine

Termin javne odbrane doktorske disertacije pod nazivom Ocjena rezultata revizije učinka na stvaranje ekonomskog ambijenta privatnog i javnog sektora, kandidatkinje mr. sc. Milene Braić, kandidatkinje za odbranu doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu, studijski program Ekonomija odlaže se za 2.10.2023. godine sa početkom u 16.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta broj 72 – 74, Brčko.

Share this post

Translate »
Menu