Obavještenje za javnost 8.12.2023. godine

Obavještenje za javnost 8.12.2023. godine

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Efekti primjene ekoloških principa održivog razvoja na sistem održavanja zgrada kroz proces optimizacije projekata, mr. Zdravka Vučićevića, studenta doktorskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Građevinarstvo, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta 72-74.

Share this post

Translate »
Menu