Obavještenje za javnost 8.02.2024. godine

Obavještenje za javnost 8.02.2024. godine

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Radiološke tehnike pripreme i praćenja pacijenata kod endovaskularnih procedura aneurizmi, mr. Adile Delić, kandidatkinje za odbranu doktorske disertacije na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Radiologija, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta 72-74.

Share this post

Translate »
Menu