Obavještenje za javnost 3.03.2023. godine

Obavještenje za javnost 3.03.2023. godine

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Ocjena rezultata revizije učinka na stvaranje ekonomskog ambijenta privatnog i javnog sektora, kandidatkinje mr. sc. Milene Braić, kandidatkinje za odbranu doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu, studijski program Ekonomija, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta 72-74.

Share this post

Translate »
Menu