Obavještenje za javnost 11.01.2024.

Obavještenje za javnost 11.01.2024.

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Efekti primjene ekoloških principa održivog razvoja na sistem održavanja zgrada kroz proces optimizacije projekata, mr. Zdravka Vučićevića, studenta doktorskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Građevinarstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 8.12.2023. godine do 26.12.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Rektor Evropskog univerziteta svojim rješenjem broj 3-1/2024 od dana 11.01.2024. zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije dana 25.01.2024. godine sa početkom u 13.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta 74, Brčko.

Share this post

Translate »
Menu