Obavještenje za javnost 08.08.2020. godine

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Pranje novca kao oblik finansiranja terorizma sa posebnim osvrtom na BiH, kandidatkinje Merime Gigović, studentice magistarskih studija na Pravnom fakultetu, studijski program Opšte pravo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 22.07.2020. godine do 07.08.2020. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Pravnog fakulteta rješenjem broj 366-2/20 od 08.08.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za 10.08.2020. godine sa početkom u 16.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Translate »