Obavještenje za javnost 05.06.2023. godine

Obavještenje za javnost 05.06.2023. godine

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Uticaj traumatske okluzije na parodontalna tkiva, kandidatkinje Sabine Imširović, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

Share this post

Translate »
Menu