Njemački jezik I – RezultatI ispita rađenog 11.01.2019.

Broj indeksa Broj poena Brojčana ocjena Slovna ocjena Opisna ocjena
013/ 18-FT 85 9 B IZNAD PROSJEKA
009/ 18-FT 85 9 B IZNAD PROSJEKA
039/ 18-RNO 80 8 C PROSJEČAN
014 – Hodžić Asmir 67 7 D OPĆENITO DOBAR
017/ 18-INI 70 7 D OPĆENITO DOBAR
008/ 18-FA 95 10 A IZUZETAN
021/ 18-FA 95 10 A IZUZETAN
030/ 18-S 61 6 E ZADOVOLJAVA
001/ 18-S 96 10 A IZUZETAN
063/ 18-FT 80 8 C PROSJEČAN
004/ 18-FT 85 9 B IZNAD PROSJEKA
001/ 18-DS 71 7 D OPĆENITO DOBAR
002/ 18-BS 70 7 D OPĆENITO DOBAR
008/ 18-DS 90 9 B IZNAD PROSJEKA
027/ 18-FT 81 8 C PROSJEČAN
040/ 18-FT 67 7 D OPĆENITO DOBAR
026/ 18-FT 67 7 D OPĆENITO DOBAR
022/ 18-FT 68 7 D OPĆENITO DOBAR
027/ 8-PO 5 5 F NE ZADOVOLJAVA
042/ 18-FA 75 8 C PROSJEČAN
036/ 18-RA 67 7 D OPĆENITO DOBAR
031/ 18-S 56 6 E ZADOVOLJAVA
Upis ocjena:
08.02.2019.godine

Njemački jezik I    9:30

Njemački jezik II 11:00

Translate »