Evropski univerzitet Brčko distrikt

Na Medicinskom fakultetu Evropskog univerziteta Kallos Tuzla, uspješno je realiziran ALS PROVIDER COURSE.

U martu mjesecu ove godine, na Medicinskom fakultetu Evropskog univerziteta Kallos Tuzla, uspješno je realiziran ALS PROVIDER COURSE.

Polaznici su bili studenti treće, četvrte i šeste godine, koji su imali priliku slušati teoretska predavanja, a zatim pristupiti obuci praktičnih vještina iz ove oblasti.

Akcenat teoretskih i praktičnih vještina je bio na prepoznavanju životno ugroženog pacijenta, akutnog koronarnog sindroma, prepoznavanju i liječenju periarestnih aritmija, te tretman kardijalnog aresta kako u bolničkom i vanbolničkom okruženju tako i u posebnim okolnostima. Tokom kursa, studenti su osposobljeni za zbrinjavanje ugroženog disajnog puta, vanjsku masažu srca, defibrilaciju i elektrokonverziju, transkutanu električnu stimulaciju srca, kao i za farmakološki pristup u zbrinjavanju kardijalnog aresta.   Kurs je završen simulacijom realnih scenarija aresta sa kojima će se studenti potencijalno susretati u budućem radu. Nakon uspješno provedenog kursa, organizirano je polaganju završnog testa, na kojem je od strane polaznika demonstriran visok nivo usvojenih znanja.   Kurs je održan u skladu sa važećim smjernicama Evropskog vijeća za resuscitaciju, a pod mentorstvom dr. Adnana Behrema, specijaliste anesteziologa i reumatologa, kao prvi u nizu planiranih edukacija koje će na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih nauka, Evropskog Univerziteta Kallos u Tuzli, biti realizirani u narednom periodu.   Kurs su uspjesno zavrsili, dana 29.03.2021 sljedeci studenti:   Imsirovic Adnan,   Nemanja Arandjelovic,   Eldin Levic,   Aliustic Emin,    Hanic Adna,    kojima će biti uručeni certifikati.

Share this post

Translate »