Leaders of Tomorrow- Lideri sutrašnjice.

Leaders of Tomorrow- Lideri sutrašnjice.

    Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini se zalaže za osnaživanje mladih kroz edukaciju, tehnologiju i liderstvo, te u sklopu naših stalnih nastojanja da doprinosimo intelektualnom i profesionalnom razvoju lokalnih studenata, planiramo organizovati jednodnevnu konferenciju pod nazivom Leaders of Tomorrow- Lideri sutrašnjice.

     Događaj planiramo održati u petak, 29. marta 2024. Fokus konferencije bit će na tehnologiji, obrazovanju i liderstvu. Pozvat ćemo uspješne ljude porijeklom iz Brčkog da budu glavni govornici koji će podijeliti lekcije, savjete o karijeri i pokazati razne mogućnosti koje postoje za mlade ljude u Brčkom.

      Pored svega navedenog, planiramo organiziranje važnog networking eventa koji će omogućiti mladim ljudima da se povežu sa profesionalcima i naučnicima i volonterima iz naše fondacije.

      Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini će se pobrinuti za organizaciju programa, govornike i njihove povezane troškove putovanja/smještaj i sl.

Fondacije takodjer za svoje stipendiste godišnje organizuje tri događaja, Akademije, sa ciljem unapređivanja njihovih vještina u raznim oblastima te kroz brojne aktivnosti potiče pripadnost zajednici, timski duh, prijateljstvo i zabavu.     

      Akademije se uvijek održavaju u različitim gradovima, a jedan od ciljeva

je i povezivanje naših studenata sa lokalnom zajednicom, lokalnim kompanijama, profesionalcima i kulturnim sadržajima. Kako bismo realizovali navedene aktivnosti potrebna nam je Vaša podrška:

      Planirana Akademija je namijenjena za 50 učesnika te nam je potrebna odgovarajuća prostorija u Domu kulture za naše aktivnosti koje bi se održale u subotu, 30. marta u periodu od 10h do 17h.

     Cijenimo Vašu podršku prilikom realizacije ovog procesa.

S poštovanjem,

Altijana Mujić

Event tim lider

Fondacija budućnosti u BiH

events@bhfuturesfoundation.org

Share this post

Translate »
Menu