Deseti Međunarodni naučni skup

Deseti Međunarodni naučni skup

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla organizuju dana 13. maja 2022. godine deseti Međunarodni naučni skup na temu

SIGURNOST I KVALITET HRANE

i poziva Vas ovim putem da uzmete učešće u radu naučnog skupa.

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Prijava teme do 31.12.2021. godine na e-mail adresu: naucni.skup@eubd.edu.ba ili eubd.naucniskup@gmail.com

Obavještenje o prihvatanju teme rada do 14.01. 2022. godine.

Slanje radova do 14. 03. 2022. godine.

Recenzentski postupak do 18.04.2022. godine.

Štampanje zbornika radova do 30.04.2022. godine.

Datum konferencije 13.05.2022. godine.

Share this post

Translate »
Menu