Redovni profesori

Prof. dr Azem Kožar

Prof. dr Azem Kožar redovni profesor Biografija Azem Kožar, od oca Bajra i majke Fatme – rođene Ličina, rođen je 1. decembra 1947. godine u Trpezima kod Berana (Sandžak, Crna Gora). Osnovnu školu završio je u Trpezima (I-IV) i Petnjici (V-VIII), a srednju petogodišnju Učiteljsku školu u Nikšiću (I) i Prištini (II-V). Studij historije završio …

Prof. dr Azem Kožar Read More »

Prof. dr Ranka Kubiček

Prof. dr. sc. Ranka Kubiček Rođena 30.11.1950. Sarajevo Fakultet : Tehnološki fakultet; Magistratura : Sveučilište Zagreb; Doktorat :Univerzitet u Tuzli. Biografija Rođena sam u Sarajevu, BiH, 30.11.1950 g. osnovnu i srednju školu, kao i Tehnološki fakultet završila sam u Tuzli, sa izuzetnim uspjehom. Postdiplomski studij završila sam na Sveučilištu u Zagrebu, a doktorat iz prirodnih …

Prof. dr Ranka Kubiček Read More »

Prof. dr Jugoslav Stahov

Prof. dr Jugoslav Stahov, redovni profesor Rođen 07.08.1951. Kozarac, BiH Završen fakultet : Studij teorijske fizike na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Magistratura : Postdiplomski studij na Sveučilištu u ZagrebuTema : Procesi ?? → ?? i ?? → ??̅ u K- matričnom formalizmu. Doktorat : Sveučilište u ZagrebuTema: Disperzione relacije pohiperbolama i viši pion-nukleon parcijalni …

Prof. dr Jugoslav Stahov Read More »

Prof. dr Slobodan Marinković

Prof. dr Slobodan Marinković, redovni profesor Rođen : 15.11.1947. godine u Starom Selu, Velika Plana Završen fakultet : Medicinski fakultet u Beogradu Magistratura : Medicinski fakultetTema : Morfološke i topografske karakteristike prednje moždane arterije Doktorat : Medicinski fakultetTema: Morfološke, topografske i strukturne karakteristike srednje moždane arterije Biografija Rođen sam od oca Velimira i majke Dobrinke 15. novembra 1947. godine …

Prof. dr Slobodan Marinković Read More »

Prof. dr Nusret Mujagić

Prof. dr Nusret Mujagić, redovni profesor Rođen 10.06.1961. Kovači, BiH Završen fakultet : Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu Magistratura : Arhitektonski fakultet Univerziteta u BeograduTema : „Morfološke i tipološke karakteristike porodičnog stanovanja u Tuzlanskom regionu“ Doktorat : Arhitektonski fakultet Univerziteta u BeograduTema: Sistematizacija mreže naselja u sjeveroistočnoj Bosni sa posebnim osvrtom na ruralno i gradsko stanovanje (nasleđe) u Tuzlanskom …

Prof. dr Nusret Mujagić Read More »

Prof. dr Šaćira Mešalić

Dr Šaćira Mešalić, redovni profesor Rođena 10.10.1945. Bileća, BiH Završen fakultet : Defektološki fakultet u Beogradu Magistratura : Medicinski fakultet u Tuzli Tema : Obrazovanje i rehabilitacija hendikepirane djece i omladine u ratnim uslovima Doktorat : ERF Univerzitet u Tuzli, Tema: „Efekti edukacije i socijalizacije učenika usporenog kognitivnog razvoja uključenih u redovne škole“ Biografija Osnovnu i …

Prof. dr Šaćira Mešalić Read More »

Prof. dr Slobodan Jevtić

Prof. dr Slobodan Jevtić, redovni profesor Rođen 14.08.1947. Vrnjačka Banja, Srbija Završen fakultet : Veterinarski fakultet, Sarajevo. Magistratura : Veterinarski fakultet, Sarajevo Doktorat : Veterinarski fakultet, SarajevoTema: Dinamika flore plesni na uskladištenom kukuruzu u koševima na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.. Biografija Bibliografija Monografije Jevtić S.. Zoohigijena sa praktikumom, Agronomski fakultet, knjiga, Ĉaĉak, 1990. 1.S. Jevtić; Aleksandra Jevtić: PAS …

Prof. dr Slobodan Jevtić Read More »

Prof. dr Refik Ćatić

ah – Responsibilno mentorstvo, u saradnji sa PCU programom Nasilje u medijima – Medijska kultura i edukacija mladih, projekat u saradnji sa Kantonalnim ministarstvom obrazovanja Struktura i orijentacija vrijednosnog sistema u Zeniĉko-dobojskom kantonu, nosilac projekta Pedagoški fakultet u Zenici, 2005. godine; Obrazovanje u novim uvjetima, nosilac projekta Tassam, Istanbul, 2005. Omladinski rad u zajednici,nosilac je …

Prof. dr Refik Ćatić Read More »

Prof. dr Radoslav Galić

Prof. dr Radoslav Galić, redovni profesor Rođen 11.11.1942. Vinjani, BiH Završen fakultet : Prirodoslovni fakultet Zagreb Magistratura : Prirodoslovni fakultet ZagrebTema :”Algebarska teorija mreža krivulj” Doktorat : Prirodoslovni fakultet ZagrebTema: Teorija k-polumreža Biografija Biografski podaci :Rođen 1942. godine u Vinjanima. Osnovnu školu završio je u Posušju, a srednju u Požegi. Diplomirao je matematiku i fiziku na Pedagoškoj akademiji …

Prof. dr Radoslav Galić Read More »

Prof. dr Pašaga Muratović

Prof. dr Pašaga Muratović, redovni profesor Rođen 14.01.1946. Lukavac, BiH Završen fakultet : Univerzitet Sarajevo Mašinski fakultet Magistratura : Strojarski fakultet u ZagrebuTema : “Istraživanje funkcionisanja procesa održavanja“ Doktorat : Fakultet Elektrotehnike i mašinstvaTema: Maksimalizacija operativne gotovosti sistema sa neprekidnim tokom proizvodnje Biografija Ţivi i radi u Tuzli. Od april 1998. – 2007 godine radi kao Generalni direktor …

Prof. dr Pašaga Muratović Read More »

Menu