Author - admin

Obavjestenje za clanove Senata

Obavještavaju se svi članovi Senata, da će u subotu 15.09.2012. u 12:00h biti održan sastanak. Tema dnevnog reda će biti naknadno dostavljena.

Konsultacije za studente!

Obaviještenje za studente da će u četvrtak 19.07.2012. godine od 10:00h moći doći na konsultacije kod sljedećih profesora: 1. Prof.dr. Siniša Minić 2. Prof.dr. Momčilo Miljuš 3. Prof.dr. Mirko Kulić 4. Prof.dr. Nevenka Nićin 5. Prof.dr. Rudika Gmajnić 6. Prof.dr. Nenad Avramović 7. Doc.dr. Zoran Lalić

Obavještenje za studente školske 2011/12. godine

Mole se svi studenti školske 2011/2012 godine da izmire svoje finansijske obaveze prema Univerzitetu, kako bi stekli uslove za ovjeru ljetnog semestra i polaganje ispita u septembarskom roku. Kolektiv Evropskog Univerziteta Brčko distrikt.

Predavanje – Preduzetnistvo

Termin održavanja nastave iz predmeta preduzetništvo - II godina -  smjer menadžment i preduzetništvo i smjerovi opšte i poslovno pravo: Prof.dr. Mirko Kulić - 27.06.2012.g. - 11:00h

Ispit – Javne finansije

Termin održavanja ispita iz predmeta javne finansije kod prof.dr. Nevenke Nićin, III godina Ekonomskog fakulteta - smjer menadžment i preduzetništvo je: 19.07.2012. godine - četvrtak - 17:00h

Translate »
Menu