Author - admin

Raspored nastave I i II ciklus

Raspored za pegadošku grupu predmetaPedagoška grupa predmetaRaspored za II ciklusRaspored nastave za II ciklusRaspored za I ciklusRaspored nastave za Pravni fakultet - Opšte pravo;Bezbjednost;Poslovno pravoRaspored nastave za Pravni fakultet - ForenzikaRaspored nastave za Ekonomski fakultetRaspored nastave za Fakultet političkih naukaRaspored nastave za Fakultet političkih nauka - Socijani radRaspored nastave za Pedagoški fakultet - GeografijaRaspored nastave za Pedagoški...

Obavještenje za javnost, 23.09.2013.

1. Obavještava se javnost da se diplomski rad pod nazivom Uloga i značaj poslovne logistike u uslužnim preduzećima, kandidata Jasmina Topića, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 10 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bulevar mira broj 4/III.   2.   Obavještava se javnost da...

Obavještenje za javnost 19.09.2013.

Obavještenje za javnost 19.09.2013.   I Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Upotreba lijekova u trudnoći, kandidatkinje Brankice Despotović Rikić, studentice magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka – studijski program Farmacija, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko...

Obavještenje za sve studente

Pozivaju se svi studenti koji su stekli uslov za upis u narednu godinu u skladu sa članom 88. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu ("Službeni glasnik broj 30/09) da izvrše upis u narednu godinu studija i ovjere semestar u akademskoj 2013./14. godini.  Upis u narednu godinu se vrši zaključivanjem aneksa ugovora o...

Translate »
Menu