Author - admin

Obavještenje za studente školske 2011/12. godine

Mole se svi studenti školske 2011/2012 godine da izmire svoje finansijske obaveze prema Univerzitetu, kako bi stekli uslove za ovjeru ljetnog semestra i polaganje ispita u septembarskom roku. Kolektiv Evropskog Univerziteta Brčko distrikt.

Predavanje – Preduzetnistvo

Termin održavanja nastave iz predmeta preduzetništvo - II godina -  smjer menadžment i preduzetništvo i smjerovi opšte i poslovno pravo: Prof.dr. Mirko Kulić - 27.06.2012.g. - 11:00h

Ispit – Javne finansije

Termin održavanja ispita iz predmeta javne finansije kod prof.dr. Nevenke Nićin, III godina Ekonomskog fakulteta - smjer menadžment i preduzetništvo je: 19.07.2012. godine - četvrtak - 17:00h

Obavjestenje za javnost 06.08.2012.

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom "Nacionalne manjine kao faktori dobrosusjedskih odnosa" kandidata Nedeljka Stankovića stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bulevar mira broj 4/III

Prijave ispita za septembarski rok

Obavještavaju se studenti svih smjerova da obavezno putem maila studentske sluzbe - studentskasluzba@evropskiuniverzitet-brcko.com pošalju spisak predmeta koje će polagati na septembarskom roku i to u sljedećoj formi: IME I PREZIME/ BR. INDEX-a/ FAKULTET - SMJER/ NAZIV PREDMETA KOJI SE POLAŽE Ove podatke treba dostaviti do kraja mjeseca augusta, kako bi se izvršila...

Komunikologija – IV god Farmacija

Termin ispita iz komunikologije - IV godina, smjer farmacija, Fakultet zdravstvenih nauka kod prof.dr. Brane Miljuša je: Subota 21.07.2012. godine sa početkom u 15:00h

Translate »
Menu