WEBOMETRICS 2019: EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT NA 9. MJESTU, A EVROPSKI UNIVERZITET „KALLOS“ TUZLA NA 10. MJESTU

Na svjetskoj rang listi univerziteta, koju sastavlja Istraživačka grupa Cybermetrics Lab, koja pripada jednoj od najvećih javnih istraživačkih institucija – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), za 2019. godinu Evropski univerzitet Brčko distrikt je rangiran na 9. mjestu u BiH, dok je Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla rangiran na 10. mjestu.

Na ovaj način Evropski univerzitet Brčko distrikt je među najbolje rangiranim privatnim visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini, a najbolja visokoškolska ustanova u Brčko distriktu.

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla ostvario je značajan pomak od prvog rangiranja nakon osnivanja Univerziteta i najbolje je rangirana privatna visokoškolska ustanova u Tuzlanskom kantonu.

Oba univerziteta su rangirana ispred brojnih javnih univerziteta.

Lista se može pronaći na službenoj web-stranici ove institucije na sljedećem linku:

http://www.webometrics.info/en/Europe/Bosnia%20and%20Herzegovina%20